Honkio Property

 • Kiinteistön hallintajärjestelmä
 • Kiinteistön dokumenttien hallintajärjestelmä
 • Vuokrasopimusten interaktiivinen laadinta
 • Iot-avusteiset automaattiset huoltokutsut
 • Tekoälypohjaiset energian optimoinnit moderning IOT teknologian avulla
 • IOT sensoreiden datavarasto ja analyysi järjestelmä
 • Automaattiset ja säännöllisten huoltotehtävien laadinta
 • Vuokralaisen mobiilisovellus
 • Yhteiskäyttöisten tilojen varaus ja maksaminen mobiilisovelluksella (sauna,pesutupa)
 • Kiinteistön reaaliaikainen arvonmääritys
 • Kiinteistön hallituksen kokokous järjestelmä
 • Kiinteistön sähköinen taloushallinta, yhtiövastikkeet yms..
 • Laskutus ja isännöinti järjestelmä

Täydellinen kiinteistötietojärjestelmä 2020-luvulle, jossa omaisuutta hoidetaan tietopohjaisen tiedon avulla. Sekä modernit IoT-anturit.

Honkio Protask

 • Parempi läpinäkyvyys palvelusta asiakkaalle
 • Työntekijän on helppo hallita tehtäviään
 • Erittäin intuitiivien käyttöliittymä
 • Täysi tuotetitokanta ja laskun muodostus
 • Työajan seuranta
 • Tehtävän läpinäkyvyys asiakkaalle
 • Samalla työkalulla voidaan kirjata myös tulevat tehtävät
 • Tehtävien osoitus omalle tai alihankkijalle
 • Ilmainen työkaly organisaatioille aina 5 henkilöön asti
 • Reitin suunnittelu
 • Viivakoodin lukija tuotteiden kirjaamiseksi
 • Tilausten vastaanonn, callcenter näkymä
 • Chat tilaajan ja työntekijän välillä

Honkio Safety

Mobiilisovellus henkilöstön  turvallisuuskoulutukseen. Omaisuuden turvajärjestelmien inventaariojärjestelmän avulla on helppo saada yleiskuva siitä, missä kaikki kiinteistön turvajärjestelmät sijaitsevat. Automaattinen kriisiviestintäjärjestelmä mahdollistaa nopean ja tehokkaan ohjauksen kiinteistön erilaisten kriisien, kuten tulipalon, vesivuodon tai muun yleisen vaaran kohdalla työskenteleville ja siitä vastuussa oleville henkilöille. Integroitu kiinteistön olemassa oleviin hälytys- ja ilmoitusjärjestelmiin modernia IoT-tekniikkaa käyttäen.